Resources

IO1: Έκθεση Αποτελεσμάτων για την έρευνα πεδίου και την ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης

Η έκθεση αποτελεσμάτων ανασκόπησης της τρέχουσας κατάστασης, η οποία βασίζεται στην έρευνα πεδίου, έχει σκοπό τη συγκέντρωση επαρκών αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις πραγματικές ανάγκες και ελλείψεις δεξιοτήτων των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων (μετανάστες και τοπικοί χειροτέχνες). Επιπρόσθετα, θα συγκεντρωθούν στοιχεία για τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους που σχετίζονται με τον τομέα της χειροτεχνίας, τα οποία μπορούν να μοιραστούν και να συνδυάσουν κατά τη διάρκεια των τοπικών εργαστηρίων.

Η έρευνα θέτει το έδαφος και το πλαίσιο για να εδραιωθεί η σωστή ανάπτυξη της διαδρομής διδασκαλίας των ομάδων στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις δεξιότητες που λείπουν, όσο και εκείνες που πρέπει να βελτιωθούν.

Download: IT / EL / LT

IO2: Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης My HandScraft

Αυτή η διαδραστική πλατφόρμα θα διαμορφωθεί ως ένα σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο θα διευκολύνει την πρόσβαση της ομάδας-στόχου των Ενηλίκων Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο αναπτυγμένο Open Educational Resources (OER). Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης My HandScraft θα ενσωματώνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (O3)
 • Εγχειρίδιο για Ενήλικες Εκπαιδευτές (O4)
 • Ψηφιακός Οδηγός για χειροτέχνες (O5)
 • Πορτφόλιο των συμμετεχόντων
 • Διαδραστική πλατφόρμα επικοινωνίας
 • Τακτικές ενημερώσεις με άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο των Τοπικών Εργαστηρίων (και άλλων βασικών δραστηριοτήτων του έργου)
 • Η ταινία My HandScraft

IO3: Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (EEP)

Το EEP είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο στοχεύει:

 • στη βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μεταναστών, καθώς και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση τους στο χώρο της χειροτεχνίας, του πολιτισμού και των τεχνών, με τη συμμετοχή τοπικών χειροτεχνών
 • στη παροχή μίας καινοτόμου μεθόδου – εκπαιδευτικής προσέγγισης, σε ενήλικες εκπαιδευτικούς, η οποία χρησιμοποιεί τις τέχνες και τον πολιτισμό ως μέσο για την επίτευξη μαθησιακών στόχων των μαθητών
 • στην ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ των τοπικών χειροτεχνών, των καλλιτεχνών, των μεταναστών και των προσφύγων.

Το EEP θα περιλαμβάνει 3 εκπαιδευτικά πακέτα (TPs):

 1. Ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, της Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής προς τη μετάδοση της άτυπης εκπαίδευσης και της άυλης κληρονομιάς
 2. Διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις παραδόσεις χειροτεχνίας, με αναφορά σε διαφορετικές τεχνικές, προϊόντα, υλικά και διαδικασίες εργασίας
 3. Προώθηση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας προς την οικονομική ολοκλήρωση.

IO4: Εγχειρίδιο για Ενήλικες Εκπαιδευτές

Το Εγχειρίδιο για Ενήλικες Εκπαιδευτές στοχεύει στην παροχή ισχυρής υποστήριξης στο εκπαιδευτικό προσωπικό που εργάζεται με μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες ασύλου. Το Εγχειρίδιο θα είναι φιλικό προς το χρήστη, βασισμένο αυστηρά στην πρακτική εμπειρία της υλοποίησης των Τοπικών Εργαστηρίων και δομημένο ως ένα πρακτικό εργαλείο που θα ενσωματώνεται εύκολα στην καθημερινή εργασία του εκπαιδευτικού, βοηθώντας τους επίσης να αποκτήσουν νέα μέσα για την καλύτερη παρακολούθηση της προόδου των ενήλικων εκπαιδευόμενων.

Download: IT / EL / LT

IO5: Ψηφιακός Οδηγός Χειροτεχνίας

Ο Ψηφιακός Οδηγός Χειροτεχνίας αποσκοπεί στην κάλυψη της πολιτιστικής ποικιλομορφίας των μεταναστών, των προσφύγων, των αιτούντων ασύλου και της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, καθώς και στο διαπολιτισμικό διάλογο και τη διαπολιτισμική μάθηση με την κοινωνία της χώρας υποδοχής.

Μέσα από την καινοτόμο μεθοδολογία της ψηφιακής αφήγησης, οι μετανάστες – ενήλικες εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι θα συμμετέχουν στα τοπικά εργαστήρια σε συνεργασία με τους τοπικούς χειροτέχνες, θα υποστηριχθούν για να μοιραστούν τις ιστορίες τους καθ’ όλη την εμπειρία τους κατά τις δραστηριότητες του έργου.

Το απτό αποτέλεσμα θα είναι ένας ψηφιακός οδηγός που απευθύνεται τόσο στους τοπικούς, όσο και στους μετανάστες χειροτέχνες και/ή στους υποψήφιους χειροτέχνες για να τους παροτρύνει και να τους εμπνεύσει να εκμεταλλευτούν τις ικανότητές τους ή να αναπτύξουν νέες.

Also available in: EN / IT / LT

Download: EL / EN / IT / LT

Πορτφόλιο Συμμετεχόντων

Τα χαρτοφυλάκια των συμμετεχόντων δημιουργήθηκαν από μετανάστες και ντόπιους χειροτέχνες που συμμετείχαν στα τοπικά εργαστήρια του MyHandScraft (μέρος του IO3 – E-Educational programme) στις 5 χώρες των εμπλεκόμενων εταίρων. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύχθηκαν από τους συμμετέχοντες που ήθελαν να επιδείξουν το έργο τους μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης MyHandScraft E-Learning Platform, προκειμένου να ενισχύσουν την προβολή και τις ευκαιρίες τους για δικτύωση και αντιστοίχιση θέσεων εργασίας πέρα από τη διάρκεια του έργου. Έτσι, τα χαρτοφυλάκια είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει την προώθηση των επαγγελματικών προφίλ, των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Τα χαρτοφυλάκια έχουν εξατομικευτεί από κάθε συμμετέχοντα με βάση τις καλλιτεχνικές τους ρίζες και τις εμπνεύσεις τους.

Ταινία MyHandScraft

Η ταινία MyHandScraft Film θα αναπτυσσόταν αρχικά ως ένα τελικό βίντεο που θα έδειχνε τις καλύτερες στιγμές του Διεθνούς Φεστιβάλ MyHandScraft στη Λιθουανία. Λόγω της πανδημίας, το φεστιβάλ έπρεπε να διεξαχθεί με εικονικό τρόπο, επομένως οι εταίροι προβληματίστηκαν από κοινού για έναν εναλλακτικό τρόπο παράδοσης της ταινίας: μέσω του βιντεοσκοπημένου υλικού από τα φεστιβάλ MyHandScraft που διοργανώθηκαν σε κάθε χώρα εταίρο τον Ιούνιο του 2021 και των μαρτυριών του προσωπικού του έργου, η ταινία MyHandScraft Film θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διάδοση της εμπειρίας του έργου στο κοινό.