Νέα

My HandScraft Festivals in the UK

My HandScraft Festivals in the UK

Like all good things, after 30 months, the project My HandScraft is coming to an end. To celebrate the project's achievements and present its outcomes, DCVS staff organised a series of smaller events. Together events attracted 25 participants, both local and migrant...

Φεστιβάλ του προγράμματος MyHandScraft στην Ελλάδα

Φεστιβάλ του προγράμματος MyHandScraft στην Ελλάδα

Στις 19 Ιουνίου, η Συνεργασία Ενεργών Πολιτών (Active Citizens Partnership) πραγματοποίησε εκδήλωση παρουσίασης αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού προγράμματος «MyHandScraft». Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2018, με διάρκεια 30 μηνών και εντάσσεται στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών...

MyHandScraft Festival: exhibition of multicultural handicraft!

MyHandScraft Festival: exhibition of multicultural handicraft!

The MyHandScraft project, funded by the Erasmus + Key Action 2, Strategic Partnership for adult education, is coming to an end, and its last stages were celebrated during the final event held on Saturday the 26th of June at Al Fresco, in Palermo: the MyHandScraft...

Φεστιβάλ My HandScraft στην Κύπρο

Φεστιβάλ My HandScraft στην Κύπρο

Την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021, η εταιρεία GrantXpert Consulting Ltd, εταίρος στο έργο My HandScraft, διοργάνωσε την τελική εκδήλωση παρουσίασης αποτελεσμάτων του έργου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 30 άτομα, πολλοί από τους οποίους ασχολούνται με την χειροτεχνία και την...