Partneriai

CESIE (Italija) – Projekto koordinatorius

CESIE 2001 metais įkurtas Europos studijų ir iniciatyvų centras, įkvėptas sociologo Danilo Dolci darbų ir teorijų. Organizacijoje skatinamas bendruomenės vystymąsis, ugdant gebėjimus ir įgalinant asmenis dirbti su įvairiomis tikslinėmis grupėmis, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms grupėms. Organizacija yra suskirstyta į šešis skyrius, kurie dirba sinergiškai ir vykdo veiklą konkrečiose srityse: suaugusiųjų, jaunimo, teisių ir teisingumo, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų, mokyklos ir migracijos srityse.

Dacorum Council for Voluntary Service LTD (Jungtinė Karalystė)

Dacorum Council for Voluntary Service LTD švietimo paslaugas teikianti organizacija, švietimą jungianti su bendruomenės plėtra, parama ir paslaugomis. Organizacijoje siūlomi įvairūs su laisvalaikiu ir įsidarbinimo įgūdžiais susiję kursai, įskaitant ESOL kursus, vertėjų žodžiu mokymą, pasitikėjimo savimi stiprinimo ir įsidarbinimo galimybes, IT kursus, meno ir amatų užsiėmimus, pilvo šokio ir jogos užsiėmimus bei kursus, skirtus NVO organizacinių galimybių gerinimui.

GrantXpert Consulting LTD (Kipras)

GrantXpert Consulting Kipre veikianti MVĮ, sukaupusi didelę patirtį teikiant mokymo ir konsultavimo paslaugas vietos organizacijoms, Europos ir nacionaliniu lygiu finansuojamoms programoms, įgyvendinant verslumo ugdymo tyrimus bei kuriant novatoriškas švietimo programas atitinkamose srityse.

Active Citizens Partnership (Graikija)

Active Citizens Partnership Šiaurės Rytų Graikijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija, turinti biurą Atėnuose. Organizacija turi daug  patirties kuriant ir remiant programas, skirtas  šiuolaikiniam mokymui bei socialiniams poreikiams tenkinti nacionaliniu ir Europiniu lygiu. Valstybės ir Europos Sąjungos dėka buvo sukurtos priemonės, skirtos užkirsti kelią socialinėms problemoms ir jas spręsti bei padėti pažeidžiamoms grupėms.

Socialinių inovacijų fondas (Lietuva)

Socialinių inovacijų fondas (Lietuva) – 1994 metais įkurta nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas – padėti mažiau galimybių turintiems žmonėms ir nepalankioje padėtyje esantiems žmonėms pakeisti savo gyvenimą teigiama linkme per švietimą, socialinę paramą, informaciją ir konsultacijas. Siekdamas įgyvendinti savo pagrindinę misiją, SIF glaudžiai bendradarbiauja su įvairiais tinklais ir verslo įmonėmis..