MyHandScraft

My HandsCraft – Migrantų darbas ir įgūdžiai, skirti ateities kūrimui 30-ies mėnesių trukmės projektas, kurio tikslas – sukurti ir išbandyti inovatyvią švietimo ir mokymo programą, skirtą žemos kvalifikacijos suaugusiems migrantams (ypač naujai atvykusiems migrantams, prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams), siekiant skatinti jų socialinę ir ekonominę integraciją į visuomenę ir darbo rinką.

Projektas yra skirtas šioms tikslinėms grupėms:

Suaugusiems migrantams besimokantiesiems

Naujai atvykusiems migrantams, pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams. Žemos kvalifikacijos asmenims priimančioje visuomenėje, kuriems reikalinga socialinė įtrauktis, ekonominė integracija ir jų žinių bei paveldo valorizacija.

Suaugusiems besimokantiesiems

kurie yra aktyvūs menų ir amatų srityse ir nori patobulinti savo inovatyvius ir kūrybinius įgūdžius, derindami juos su Europos kūrybine ekonomika.

Suaugusiųjų švietėjams

kuriems reikia tobulinti savo kompetencijas ir proporcingai didinti savo profesionalumo lygį, atsižvelgiant į kultūrinius veiksnius ir socialinę įvairovę.

Projekto metu bus vykdomos šios veiklos:

^

Lauko tyrimas

apie migrantų ir vietos amatininkų poreikius ir šių žmonių įgūdžių trūkumą; naujausios ataskaitos kūrimas

^

Bendros el. mokymosi platformos kūrimas

Internetinės valdymo sistemos su įvairiais komponentais kūrimas

^

Elektroninės švietimo programos kūrimas

Programą sudaro 3 mokymo paketai ir 13 seminarų vietos lygiu, skirtų kiekvienai šaliai. Programos tikslas – padėti tobulinti pagrindinius migrantų įgūdžius ir pagrindinius įgūdžius amatų srityje

^

Mokymo vadovo kūrimas

Mokymo vadovas, skirtas padėti suaugusiųjų švietėjams, dirbantiems su migrantais bei skaitmeninis vadovas, skirtas amatininkams. Šiame vadove bus galima rasti vaizdo medžiagą, kurioje bus rodomi seminarų metu įgyti įgūdžiai ir žmonių rankomis sukurti produktai

^

MyHandsCraft forumų ir festivalių organizavimas

kiekvienoje šalyje, tarptautinio festivalio Lietuvoje bei bendrų mokymų Palerme, kuriuose dalyvaus specialistai iš visų šalių partnerių, organizavimas.

IŠTEKLIAI

Intelektiniai produktai

^

IO1: Naujausia lauko tyrimo ataskaita

^

IO2: My HandScraft el. mokymosi platforma

^

IO3: El. švietimo programa (EEP)

^

IO4: Mokymo vadovas suaugusiųjų švietėjams

^

IO5: Skaitmeninis vadovas amatininkams