Εταίροι

CESIE (Ιταλία) – Συντονιστής)

Το CESIE είναι ένα Ευρωπαϊκό κέντρο μελετών και πρωτοβουλιών το οποίο ιδρύθηκε το 2001, εμπνευσμένο από το έργο και τις θεωρίες του κοινωνιολόγου DaniloDolci. Ο οργανισμός εργάζεται στην προώθηση της κοινοτικής ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων και της ενδυνάμωσης των ατόμων μέσω εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών για διάφορες ομάδες-στόχους, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες. Το κέντρο είναι δομημένο σε έξι μονάδες που συνεργάζονται και διαχειρίζονται δραστηριότητες στους ειδικούς τομείς: Ενήλικες, Νεολαία, Ανθρώπινα Δικαιώματα & Δικαιοσύνη, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση & Έρευνα, Σχολική Εκπαίδευση, Μετανάστευση.

Dacorum Council for Voluntary Service LTD (Ην. Βασίλειο)

Το Dacorum Council for Voluntary Service LTD είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας, ο οποίος συνδυάζει τον κύριο του ρόλο με την ανάπτυξη, υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών προς την τοπική κοινότητα. Ο οργανισμός προσφέρει μια σειρά από μαθήματα δεξιοτήτων αναψυχής και απασχολησιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του ESOL, κατάρτιση διερμηνέων, χτίσιμο εμπιστοσύνης και απασχολησιμότητας, πληροφορική, τέχνες και χειροτεχνία, χορός της κοιλιάς, γιόγκα και μαθήματα υποστήριξης των ΜΚΟ για τη βελτίωση της οργανωτικής τους ικανότητας

GrantXpert Consulting LTD (Κύπρος)

Η GrantXpert Consulting είναι μια μικρομεσαία συμβουλευτική επιχείρηση με έδρα την Κύπρο, με εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τοπικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις για ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα επιχορηγήσεων, στην υλοποίηση ερευνητικών έργων για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχετικούς τομείς εκπαίδευσης.

Συνεργασία Ενεργών Πολιτών  (Ελλάδα)

Η Συνεργασία Ενεργών Πολιτών είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, με έδρα στη Βορειοανατολική Ελλάδα και με γραφεία στην Αθήνα. Ο οργανισμός διαθέτει εκτενή εμπειρία για το σχεδιασμό και την υποστήριξη προγραμμάτων που αφορούν τη σύγχρονη κατάρτιση και τις κοινωνικές ανάγκες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τη βοήθεια του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναπτύξει μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και την παροχή βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες.

Social innovation Fund (Λιθουανία)

Το Social innovation Fund είναι ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1994 για να βοηθήσει άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και μειονεκτικό υπόβαθρο να κάνουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους, μέσω της παροχής εκπαιδευτικών ευκαιριών, κοινωνικής υποστήριξης, ενημέρωσης και συμβουλών. Για να διασφαλίσει την κύρια αποστολή του, το SIF συνεργάζεται στενά με διάφορα δίκτυα και επιχειρήσεις.