Τα Χέρια μου

Η δημιουργία χειροτεχνιών κατά τη διάρκεια των τοπικών εργαστηρίων συνδέθηκε με δραστηριότητες ψηφιακής αφήγησης στις διαδικασίες δημιουργίας. Ως μέρος της μαθησιακής πορείας κάθε χώρα παρήγαγε ένα βίντεο με οδηγίες για τουλάχιστον μια χειροτεχνία που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των τοπικών εργαστηρίων για να διαδοθεί η γνώση που μοιράστηκε στο εργαστήριο περαιτέρω, πέρα από το ίδιο το έργο. Κάθε βίντεο με οδηγίες περιέχει λίστα με υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και δείχνει με λεπτομέρεια πώς να παραχθεί η χειροτεχνία. Η παραγωγή των βίντεο με οδηγίες βοήθησε τους χειροτέχνες να βελτιώσουν τις δεξιότητες ψηφιακής αφήγησης και τους προετοίμασε για να διαφημίσουν τα προϊόντα τους και πιθανά εργαστήρια στο μέλλον.